Belchin - Museum complex
  • Museum Type: Archaeological complex
  • Country: Bulgaria
  • Region: Sofia Province
  • City: Belchin village
  • Opening Hours: tue-fri 09.00-16.30; sat-sun 09.00-17.30
  • Contact: +359 886 614 814

Музеен комплекс Цари Мали Град се намира в село Белчин, община Самоков. Той е филиал на Историческия музей в Самоков.

Включва средновековната църква „Св.Петка”, музейната сграда под нея и крепостта разположена на хълма над тях. 

Музеят има етнографска насоченост. Изграден е като характерна богаташка Белчинска къща, като някои от експонатите в него са доброволно предоставени от местното население. На партерното ниво на къщата е изградена археологическа експозиция от находките, разкрити при теренните проучвания на Античната крепост с църковен ансамбъл и оброк „Цари Мали град”, която съставлява третия компонент на МКБ.

Хълмът „Св. Спас” при с. Белчин е неизменна част от вековната история на селото. Намира се южно от селото и късносредновековната църква „Св. Петка”. С него са свързани легендите за голямо старинно селище, известно като „Цари мали град”.

 

За допълнителна информация посетете страницата на музея:

http://museumsamokov.blogspot.bg/