General Toshevo - Historical museum
  • Museum Type: Historical museum
  • Country: Bulgaria
  • Region: Dobrich
  • City: General-Toshevo city
  • Address: str. Vasil Aprilov 22
  • Opening Hours: mon-fri 08.00-12.00; 13.00-17.00 sat-san upon request
  • Contact: +359889692049; +359887877210;

Исторически музей - Генерал Тошево е създаден с Решение № 2 – 2 от 28 февруари 2006г. на ОбСъвет гр. Генерал Тошево. Във фондовете му се съхраняват движими културни ценности, които са част от културното наследство на Република България. Те са представени в три експозиции на музея в гр. Генерал Тошево и в селата Дъбовик и Красен. Експозицията в гр. Генерал Тошево проследява богатото археологическо минало на региона, както и живота на добруджанеца от края на ХІХ и началото на ХХ в. Специализирани отдели са: 1. „археология”; 2. „българските земи ХV-ХІХ в.”; 3. „етнография”; 4. „нова и най-нова история”; В музейната сграда в гр. Генерал Тошево има зала за временни и гостуващи експозиции, за образователни програми и културни прояви, за изложби на ученическо творчество.

За повече информация:

web: www.museum-gt.com

e-mail: muzei.gt@mail.bg